ბუღალტრული აღრიცხვის საავტორო კურსი

წარმოების აღრიცხვა
სასწავლო კურსის ფარგლებში პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე მსმენელები
გაეცნობიან წარმოოების აღრიცხვის ფინანსურ და საგადასახადო აღრიცხვის მიდგომებს ისეთ სფეროებში როგორიც არის კვების პროდუქტები, მშენებლობა/გზების დაგება, მსუბუქი და მძიმე მრეწველობა, სოფლის მეურნეობის სფეროში წარმოების თავისებურებები
კვების პროდუქტების და სამშენებლო/გზების დაგების პროცესში წარმოქმნილი დანაკარგები,
მათი აღრიცხვა, კალკულაციების შექმნა და კორექტირება,
დანახარჯების აღიარების პერიოდები.

საქართველოს საგადასახადო სისტემა, მიმოხილვა,
მოქმედების სფერო, ხანდაზმულობის ვადები,
აქტივის თვითღირებულების განსაზღვრა
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.
(მ.შ. ფორმა #2, მისი შემადგენელი კომპონენტები).
მსუბუქი და მძიმე მრეწველობის, აგრეთვე სოფლის
მეურნეობის სფეროში დაგეგმილი და განხორციელებული
წარმოების პროცესში წარმოქმნილი დანაკარგები,
მათი აღრიცხვა, კალკულაციების შექმნა და კორექტირება,
დანახარჯების აღიარების პერიოდები.
ჩამოწერის დოკუმენტაციის შექმნა
და ბუღალტრულ ჩანაწერებში ასახვა
საწარმოო პროცესების მართვა
ფინანსური აღრიცხვა და მართველობითი აღრიცხვა
დანახარჯების აღრიცხვა
დანახარჯების კლასიფიკაცია
პირდაპირი დანახარჯები
არაპირდაპირი დანახარჯები
დანახარჯთა ერთეულები
დანახარჯთა ობიქტები
დანახარჯთა ცენტრები
მართველობითი აღრიცხვის მექანიზმები
მარაგების მართვა
ძირითადი საშუალებების მართვა
დანახარჯების კონტროლი და ბიუჯეტირება
ბიუჯეტრიება
ნორმატიული დანახარჯებით აღრიცხვა
გადახრების ანალიზი
მართველობითი არღიცხვის ინტეგრირება ანგარიშგებასთან
ინტეგრაცია სრულ IFRS-თან
ინტეგრაცია IFRS for SME-თან
ინტეგრაცია მე-4 კატეგორიის სტანდართთან

ტრენინგებს უძღვებიან პროფესიონალი პრაქტიკოსი ტრენერები:
•შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის მსხვილ გადამხდელთა ოფისისმთავარი აუდიტორი: გიორგი ბარამიძე
•ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორი. დამოუკიდებელი
ფინანსური ექსპერტი ფინანსისტი, ტრენერი
მიხეილ მუმლაძე
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.
კურსი შედგება 8 შეხვედრისგან
რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე :
დღეები: სამშაბათი , პარასკევი
საღამოს 20:00 საათი
ღირებულება 310 ლარი
კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით
591 277 277

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed