ბუღალტრული აღრიცხვის საავტორო კურსი

ბუღალტრული აღრიცხვის საავტორო კურსი ითვალისწინებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან. კურსი მოიცავს როგორც ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმის ძირითად საკითხებს, ასევე ბუღალტრულ პროგრამაში მუშაობის უნარებს.

 

კურსი განკუთვნილია:

  • ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან
  • ვისაც აქვს გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და სურს ცოდნის გაღრმავება

თქვენ შეისწავლით:

• სააღრიცხვო პოლიტიკა
• დამფუძნებელთა / პარტნიორთა კრების ოქმი
• ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები
• სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერები
• სალაროს ინვენტარიზაციის ფორმის შევსება
• მიღება-ჩაბარების აქტები
• შემოსავლების სამსახურის RS.GE-ს
• პორტალზე მუშაობა
• ზედნადების გაგზავნა/მიღება რეალიზაციის
• და შიდაგადაზიდვის შემთხვევაში
• ანგარიშ-ფაქტურის მიღება და ატვირთვა
• დიპლომატიური ანგარიშ-ფაქტურის ატვირთვა
• ინვოისების შექმნა
• საწვავის ჩამოწერის/გახარჯვის აქტი
• სამივლინებო დოკუმენტაცია
• მცირე მეწარმის ჟურნალის წარმოება
• ხელფასების დარიცხვა და გამოთვლა
• საპენსიო დანაზოგის დარიცხვა და გამოთვლა
• ხარჯების აღრიცხვა
• ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში
• მარაგების აღრიცხვა
• ძირითადი საშუალების შესყიდვა
• ძირითადად საშუალებებზე ცვეთის დარიცხვა
• ქონების გადასახადი
• მოგების გადასახადი

• სასწავლოო კურსის მსვლელობისას თქვენ შეისწავლით ყველაზე მოთხოვნადი FINA – ის პროგრამის
მართვას რომლის დახმარებით შეძლებთ შემდეგი სამეურნეო ოპერაციების განხორციელებას:

• საწყისი ნაშთების შეტანა
• საქონლის შესყიდვა
• საქონლის სახელების და საზომი ერთეულების გამოყენება
• შესყიდვის ჩამოტვირთვა RS-დან
• მომსახურების მიღება
• ხარჯების აღრიცხვა
• შემოსავლების აღრიცხვა
• გადასახადების აღრიცხვა
• სალაროს ოპერაციები
• ბანკის ამონაწერის ჩამოტვირთვა
• ანგარიშ ვალდებული პირის აღრიცხვა
• დებიტორული დავალიანების აღრიცხვა
• კრედიტორული დავალიანების აღრიცხვა
• უკან დაბრუნების ოპერაცია
• ავანსების აღრიცხვა
• ავანსების გადახურვა
• ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
• იმპორტი
• იმპორტის დღგ-ის დარიცხვა
• დამატებითი ხარჯების დარიცხვა
• წარმოების პროცესის ასახვა პროგრამაში
• კალკულაციების შედგენა
• ხელფასის დარიცხვა/გადარიცხვა
• დისტრიბუციის ზედნადების გამოწერა
• მირებული/ გაცემული სესხების მართვა
• პროცენტების დარიცხვა/გადარიცხვა
• თვითღირებულების გადათვლა

ტრენერი: GIFA-სა და ბუღალტერთა კავშირის დამფუძნებლის
და LUCA Awards – ბუღალტერიის პროფესიის “ოსკარის” მფლობელი ტატა
ბერიძე

კურსი დაიწყება 1 სექტემბერი
გაგრძელდება 3 თვე
კვირაში ორი შეხვედრა
ორშაბათი, ხუთშაბათი 19:30 საათი

 

კურსის ღირებულება: თვეში 230 ლარი, ერთიანად გადახდის შემთხვევაში 600 ლარი.
რეგისტრაციისთვის გადადით:  https://cutt.ly/nmuBAmY

☎️ კითხვების შემთხვევაში  დაგვიკავშირდით: 591 277 277

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed