ექსპერტი ბუღალტრები

ბუღალტრული აღრიცხვის სრული საბაზისო კურსი ითვალისწინებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან. კურსი მოიცავს როგორც ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმის ძირითად საკითხებს, ასევე ბუღალტრულ პროგრამაში მუშაობის უნარებს.

 

კურსის გავლა შეუძლია ნებისმიერ მსურველს:

 • ვინც იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას საწყისი საფეხურიდან
 • ვისაც აქვს გარკვეული შეხება ბუღალტერიასთან და სურს ცოდნის გაღრმავება

თეორიული ნაწილი

 • ბუღალტრული აღრიცხვა მისი არსი და მნიშვნელობა .
 • ბუღალტრული აღრიცხვის რეგულირება საქართველოში .
 • სამეურნეო საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები .
 • სამეწარმეო სუბიექტების ზომით კატეგორიების განსაზღვრა .
 • დაშვებები და ძირითადი პრინციპები .
 • საწარმოს სააღრიცხვო პოლიტიკა .
 • ბუღალტრული ბალანსი .არსი აგებულება მნიშვნელობა .
 • სამეურნეო ოპერაციების გავლენა ბუღალტრულ ბალანსზე .
 • მოგება-ზარალის ანგარიშგება. შინაარსი და აგებულება .
 • ბუღალტრული ანგარიშთა გეგმა და ორადი ასახვის პრინციპები.
 • სალაროს და ბანკის ოპერაციების ასახვა .
 • მოთხოვნების აღრიცხვა .
 • მარაგების აღრიცხვა , შეფასება , თვითღირებულების გამოთვლა .
 • ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა .
 • ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა .
 • არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა , არსი აღიარება შეფასება , ამორტიზაცია.
 • მოკლევადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა.
 • გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა .
 • საგადასახადო ვალდებულების აღრიცხვა .
 • ფინანსური იჯარის აღრიცხვა.
 • საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა.
 • შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა.

პრაქტიკულ ნაწილში შეისწავლით:

ბუღალტრულ პროგრამა FINA-ს.

საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემას rs.ge-ს.

კურსს გაუძღვება მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პრაქტიკოსი ბუღალტერი, ბუღალტერთა კავშირის დამფუძნებელი დირექტორი, USAID- მიერ აღიარებული ტრენერთა ტრებერი : ტატა ბერიძე

● ლექციები ჩატარდება ონლაინ ZOOM – პროგრამის საშუალებით.

●კურსის ხანგრძლივობაა 3 თვე.

●მეცადინეობა ტარდება კვირაში 3-ჯერ.

●ლექციის ხანგრძლივობა – 1 სთ.

●სალექციო კურსის ხანგძლიობა თვე.

შეზღუდული რაოდენობის ადგილების გამო, მიღება ხდება წინასწარი ჩაწერით.

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

საუკეთესო კურსდამთავრებულები ჩაერთვებიან

პროფესიული განვითარების პროგრამაში, სადაც შეიძენენ როგორც გასაუბრების გავლის პრაქტიკულ გამოცდილებას, ასევე დაეუფლებიან CV და სამოტივაციო წერილის შედგენის ტექნიკას.

კურსისის ღირებულება 450.

?რეგისტრაციისთვის, დააჭირეთ ბმულს: https://bit.ly/3f0hica

☎️ კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: 599 208 409

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed