თვე: ივლისი 2020

Accountants.org.ge > 2020 > ივლისი

სემინარი აუდიტორებისთვის

2019 წ. 6 თებერვალს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაციის ორგანიზებით, გაიმართა სემინარი აუდიტორებისთვის.

Read More
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed