სემინარი აუდიტორებისთვის

Home   /   სემინარი აუდიტორებისთვის

აუდიტის კონტექსტი, საჭიროება და პერსპექტივები საქართველოში;
აუდიტის ხარისხის რეგულირების ჩარჩო;
აუდიტის ხარისხი – მონიტორინგისა და რეესტრის წარმოების პროცესში გამოვლენილი ძირითადი გამოწვევები (პანელური განხილვა და დასმულ კითხვებზე პასუხი).

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed