გუნდი რომელიც საუკეთესოს წოდებას იმსახურებს .

Home   /   გუნდი რომელიც საუკეთესოს წოდებას იმსახურებს .

ყველაზე დიდ გავლენას ორგანიზაციის შედეგებზე ახდენს გუნდი და გუნდს შორის ურთიერთობები. ჩვენი გუნდის ეფექტიანობაზე ბუღალტერთა კავშირის სწრაფი ზრდა მეტყველებს. რთულია გააუმჯობესო ის, რაც ცხადად კარგია.

რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება გვქონდეს ჩვენი სუბიექტური დამოკიდებულება გუნდის ან საორგანიზაციო სამუშაოს მხარეებზე, ამიტომ ვნერგავთ დამოუკიდებელ და პროფესიონალურ შეფასების ინსტრუმენტს, რომელსაც შეუძლია მოგვცეს სათანადო საფუძველი და ხედვა, თუ როგორ დავგეგმოთ სამომავლო გაუმჯობესება ორგანიზაციის დონეზე.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed