“ბუღალტერთა კავშირი” აგრძელებს თანამშრომლობას საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან

Home   /   “ბუღალტერთა კავშირი” აგრძელებს თანამშრომლობას საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან

ამჯერად, გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ბიზნესის აკადემია-SBA-სთან

ბუღალტერთა კავშირი უწყვეტი განათლების პლატფორმის ფარგლებში, როგორც დამწყები, ასევე პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის გამოცდილების გაზიარების და სწავლების პლატფორმაა. მისი მიზანია ფინანსური აღრიცხვის პოპულარიზაცია , პოტენციური დამსაქმებლების და სტუდენტების დაკავშირება.მემორანდუმი მოიცავს:პროფესიულ სტუდენტთა დასაქმებისა და სტაჟირების ხელშეწყობაპროფესიულ სტუდენტებისთვის დამატებითი პრაქტიკული უნარ- ჩვევების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა ტრენინგების და სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობის გზით.პროფესიული განათლების მასწავლებლებისთვის პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება და პროფესიული ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელებაარსებული პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა და ახალი პროგრამების ინიცირება, რაც ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულთა წარმატებით დასაქმებას.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed