თვე: მაისი 2022

Accountants.org.ge > 2022 > მაისი

USAID/Georgia ინსტიტუციური განვითარება მნიშვნელოვანი ,ცოდნის ბაზა ორგანიზაციული ცვლილებებისთვის Gifa – საქართველოს ფინანსისტთა და ბუღალტერთა ინსტიტუტი

USAID/Georgia ინსტიტუციური განვითარება მნიშვნელოვანი ,ცოდნის ბაზა ორგანიზაციული ცვლილებებისთვის Gifa – საქართველოს ფინანსისტთა და ბუღალტერთა ინსტიტუტი

Read More
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed