მრჩევლები

ლაშა კობერიძე

2018 წლიდან დღემდე შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის, გასვლითი საგადასახადო შემოწმების სამმართველოს უფროსი.

ა(ა)იპ ბუღალტერთა კავშირის მრჩეველი, ბუღალტერთა კავშირის მოწვეული ტრენერი და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი.

განათლება: საჯარო მმართველობა (დოქტორანტურა), კერძო სამართალი (მაგისტრი), ბიზნესი და მართვა (ბაკალავრი).

ლაშა ლაბაძე

2016 წლიდან საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი.

ა(ა)იპ ბუღალტერთა კავშირის მრჩეველი.

სვადასხვა ქვეყანაში გავლილი აქვს სერთიფიცირებული ტრენინგები: ბიზნესის მართვის, მენეჯმენტის, ადვოკატირების და ლობირების მიმართულებით. დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი.

ლევან საბაური

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრის არჩეული პროფესორი და კათედრის ხელმძღვანელი.
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, სსიპ-შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე.
ა(ა)იპ ბუღალტერთა კავშირის მრჩეველი.

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ფინანსისტ-ბუღალტრის კვალიფიკაცია

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed