საგადასახადო დეკლარირების და RS.GE-ზე მუშაობის პრაქტიკული კურსი

კურსის მიზანია: საგადასახადო დეკლარირების წარმოების  ძირითადი პრინციპების გაცნობა. აღნიშნული ტრენინგის ფარგლებში განხილილი იქნება ისეთი აქტუალური საკითხები, როგორიცაა მოგების, დღგ-ს, საშემოსავლოს, უკუდაბეგვრის, ქონების დეკლარაციების  შედგენის ტექნიკა. დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა, დრო და ადგილი და სხვა ძირეული საკითხები.

მოგების ყოველთვიური დეკლარაცია

 • განაწილებული მოგება;
 • გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის;
 • უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა;
 • სსკ-ით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი;
 • გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაცია;
 • ერთობლივი შემოსავალი;
 • საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი;
 • გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი;
 • არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან;
 • დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაცია;
 • დაბეგვრის ობიექტი, დასაბეგრი ოპერაცია, დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა, დრო და ადგილი;
 • მომსახურების გაწევის ადგილი;
 • დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან განთავისუფლება;
 • დღგ-ის ჩათვლა, დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა;
 • უკუდაბეგვრა;
 • დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირება;
 • ქონების დეკლარაცია.

ტექნიკურ დეტალებთან დაკავშირებით  დამატებით ინსტრუქციას მიიღებთ ელ-ფოსტაზე.

კურსის ხანგძლიობა : 3 დღე

სრული კურსის ღირებულება: 350 ლარი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის

დარეკეთ 591277277
e-mail : bugaltertakavshiri@gmail.com

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed