რა არის სტატუს კლუბი?

სტატუს კლუბი არის ახალი სიტყვა ფინანსურ სფეროში. იგი აერთიანებს აუდიტორებს, ბუღალტრებს, მენეჯერებს და სხვა ფინანსურ სფეროში მომუშავე პირებს.

Private არის შესაძლებლობა რთული სამუშაო პროცესი გახდეს უფრო ნაყოფიერი, დროული, გარანტირებული, საინტერესო და პოზიტიური.

Private ბარათის მფლობელები ისარგებლებენ სხვადასხვა ბენეფიტებით რომლებიც სტატუს კლუბის წევრებს ენიჭებათ. 

სტატუსის მიღების შემდეგ მათთვის მისაწვდომი იქნება შემდეგი სახის სერვისები: უფასოდ  დაესწრებიან ფორუმებს და კონფერენციებს,  როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო დონის  ტრენინგებს და დახურულ ღონისძიებებს. ისარგებლებენ როგორც ჯანმრთელობის ასევე პროფესიული  დაზღვევით. 

ბუღალტრებრთა კავშირის მხრიდან მიიღებენ პროფესიულ მხარდაჭერას , საგადასახადო და ფინანსური კონსულტაციების სახით, მხარდაჭერას დამსაქმებელთან   სამუშაოს მოძიებაში ხელშეწყობას. მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიო და ადგილობრივ კულტურულ  და სპორტულ ღონისძიებებში.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed