ტრენინგების კვირეული ქალაქ ბათუმში

Home   /   ტრენინგების კვირეული ქალაქ ბათუმში

 ჩატარდება: 4, 5, 6, 7 ივლისს, დილის და საღამოს საათებში.

 რეგისტრაციის მსურველებმა დააჭირეთ ბმულს:https://forms.gle/wU5uhe4kZAvVbhTB7

✔️ კვირეულის ფარგლებში ჩატარდება როგორც ფინანსური ასევე საგადასახადო ტრენინგები:

?შეგიძ₾იათ დაესწროთ ან ცალ-ცალკე რომელიმე დღეს ან სრულად ყველა დღეს.

? 4-5 ივლისი, 11სთ-ზე

ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პრაქტიკული კურსი

მოგება-ზარალის ანგარიშგების სტრუქტურა
შემოსავლების აღრიცხვა
ხარჯების აღრიცხვა
ბრუნვითი უწყისი
მოგება-ზარალის უწყისის შედგენა
ბალანსის უწყისის კომპონენტები და სტრუქტურის ანალიზი
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვა
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა
კაპიტალი
ბრუნვითი უწყისი
ბალანსის უწყისის შედგენა

✔️ ღირებულება: 90 ლარი

? 4 ივლისი, 19:00სთ-ზე

მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადის გადამხდელი
მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტები:
განაწილებული მოგება
გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის
უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა
სსკ-ით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი

✔️ ღირებულება: 50 ლარი

? 6 ივლისი, 19:00სთ-ზე

ხელფასის და ხელფასთან გათანაბრებული განაცემების დაბეგვრა, შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

დაქირავებით მუშაობა
ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლების დაბეგვრა
დაქირავებული პირების მიერ მიღებული სარგებლის დაბეგვრა ( დაზღვევა, კვება და სხვა)
მომსახურების ანაზღაურების დაბეგვრა
უსასყიდლოდ გადაცემული ქონების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის შევსება

✔️ ღირებულება: 30 ლარი

? 7 ივლისი, 19სთ-ზე

დამატებული ღირებულების გადასახადი

დაბეგვრის ობიექტი, დასაბეგრი ოპერაცია, დასაბეგრი ოპერაციის თანხის განსაზღვრა, დრო და ადგილი
მომსახურების გაწევის ადგილი
დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან გათავისუფლება
დღგ-ის ჩათვლა, დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა
უკუდაბეგვრა
დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირება

✔️ ღირებულება: 50 ლარი.

✔️ ვინც დაესწრება ყველა ტრენინგს, მიიღებთ 30% ფასდაკლებას.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed