ბუღალტერთა კავშირი , საუკეთესო პლატფორმაა დასქმებისთვის და პროფესიული განვითარებისთვის.

Home   /   ბუღალტერთა კავშირი , საუკეთესო პლატფორმაა დასქმებისთვის და პროფესიული განვითარებისთვის.

2019წ. 17 აპრილს ბუღალტერთა კავშირმა მონაწილეობა მიიღო სეუ-ს მიერ ორგანიზებულ დასაქმების ფორუმში. გვიხარია რომ სტუდენტებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა მოგვეცა.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed