დარგე მომავალი !

Home   /   დარგე მომავალი !

2019წ. 1 აპრილს ბუღალტრული აღრიცხვის პოპულარიზაციის მიზნით, მონაწილეობა მივიღეთ აკაკი კივილაძის სახელობის თბილისის მე – 8 საჯარო სკოლის გამწვანების აქციაში, “დარგე შენი კლასის ხე, დარგე მომავალი”!

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed