მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სასწავლო ტრენინგი, სადაც “ბუღალტერთა კავშირის” წევრებს შესაძლებლობა მიეცა დეტალურად გაცნობოდნენ სტანდარტის მოთხოვნებს.

Home   /   მსს ფასს სტანდარტის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით ჩატარდა სასწავლო ტრენინგი, სადაც “ბუღალტერთა კავშირის” წევრებს შესაძლებლობა მიეცა დეტალურად გაცნობოდნენ სტანდარტის მოთხოვნებს.

2019 წ. 28 ივლისს “ბუღალტერთა კავშირის ” ინიციატივით ჩატარდა ტრენინგი მსს “ფასს” სტანდარტში , ტრენინგის მსვლელობისას განსაკუთრებული აქცენტები გაკეთდა პრაქტიკულ ნიუანსებზე . “ბუღალტერთა კავშირის” წევრებს მე -3 კატეგორიის სტანდარტის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა “Nexia-TA”. ტრენერი ნინო სამყურაშვილმა.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed