“ბუღალტერთა კავშირის” ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, სადაც განხილული იქნა საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები.

Home   /   “ბუღალტერთა კავშირის” ორგანიზებით გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, სადაც განხილული იქნა საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები.


2019 წ. 27 ივლისს ჩატარდა საინფორმაციო სახის შეხვედრა შემოსავლების სამსახურის აუდიტორებთან. შეხვედრაზე განხილული იქნა საგადასახადო კოდექსში შესული ახალი ცვლილებები – 2020 წლის 1 იანვრიდან დამატებული ღირებულების გადასახადის ამოქმედებასთან დაკავშირებით.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed