მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინასური სტანდარტის პოპულარიზაცია

Home   /   მე-4 კატეგორიის საწარმოების ფინასური სტანდარტის პოპულარიზაცია

მცირე და საშუალო საწარმოები, მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ეკონომიკის განვითარებაში და საგრძნობი წვლილი
შეაქვთ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში. ფინანსური აღრიცხვის მოწესრიგებას და ანგარიშგების მომზადებას დიდი სარგებლის მოტანა შეუძლია მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისათვის. ხარისხიანად მომზადებულ ანგარიშგებას შეუძლია დიდი დახმარება გაუწიოს მეწარმეს ყველა საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების მიღებაში .ბუღალტერთა კავშირის მიერ რეგიონში ჩატარებული ტრენინგები ფინანსური აღრიცხვის პოპულარიზაციას ემსახურება. ტრენინგს ესწრებოდნენ ფოთის, ქუთაისის,შუახევის, ხულოს, ქობულეთის,ბათუმის ბუღალტრები.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed