სამოქალაქო პასუხისმგებლობა პანდემიის დროს. 40 ადამიანი უფასოდ ახალ პროფესიას დაეუფლა.

Home   /   სამოქალაქო პასუხისმგებლობა პანდემიის დროს. 40 ადამიანი უფასოდ ახალ პროფესიას დაეუფლა.

ბუღალტრები ვირუსთან ბრძოლაში პირველ ხაზში მომუშავე ადამიანებისთვის, საზოგადოების განვითარების ხარისხი სამოქალაქო ინიციატივების მიხედვით ფასდება. კარანტინის ყველაზე მკაცრ პერიოდში

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed