საგადასახადო დეკლარირების, rs.ge -ზე მუშაობის პრაქტიკული ტრენინგი.

Home   /   საგადასახადო დეკლარირების, rs.ge -ზე მუშაობის პრაქტიკული ტრენინგი.

2020 წ. 2 თებერვალს, ქ.ბათუმში ჩატარდა შემოსავლების სამსახურის პორტალზე მუშაობის პრაქტიკულ ტრენინგი. ტრენინგის მსვლელობისას მონაწილეებს საგადასახადო კოდექსში მომხდარი სიახლეების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა ბუღალტერთა კავშირის უფროსმა  ტრენერმა, ნინო ხატისაშვილიმა.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed