23 ივლისს ბუღალტერთა კავშირის წევრებისთვის ტრენინგი ლევან საბაურმა ჩაატარა. 

Home   /   23 ივლისს ბუღალტერთა კავშირის წევრებისთვის ტრენინგი ლევან საბაურმა ჩაატარა. 

2020 წ. 23 ივლისს ბუღალტერთა კავშირის წევრებისთვის, კიდევ ერთი უფასო ტრენინგი ჩატარდა. ბუღალტრებს საჭირო და აქტუალურ ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვის თემაზე

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed