ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის პროფესიის განვითარება

Home   /   ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის პროფესიის განვითარება

Institute of Certified Financial Managers UK Ukraine ICB Global, Azbrbaycanın Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası Azərbaycanın Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası APFM APFM Asocia Contia Contabililor, Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova @ (ACAP), Accountants union / ბუღალტერთა კავშირი, ICFM UK Ukraine და ICB Global Global შორის. საქართველოს ბუღალტერთა კავშირი და აზერბაიჯანის პროფესიონალი ფინანსური მენეჯერების ასოციაცია (APFM), მოლდოვის რესპუბლიკის პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია (ACAP). ამ მემორანდუმის მიზანია, მხარეებს შორის მუდმივი თანამშრომლობის, ურთიერთობების განმტკიცება და ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის პროფესიის განვითარება

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed