საგადასახადო დეკლარირების და RS.GE-ზე მუშაობის პრაქტიკული კურსი

ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა მათთვის ვისაც სჭირდება ან აინტერესებს სამედიცინო სფეროს აღრიცხვა, სამედიცინო სფეროს კანონმდებლობა. ჩვენ გთავაზობთ,

პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით თქვენ შეძლებთ შეისწავლოთ და სწორად განსაზღვროთ საგადასახადო ვალდებულებები

ისეთ ოპერაციებთან დაკავშირებით როგორიც არის:
🔹 ძირითადი საშუალებების მშენებლობა/რემონტი,
🔹 საწარმოს კაპიტალში აქტივების შეტანა,
🔹 აქტივების გადაცემა რეორგანიზაციის მხარეებს შორის,
🔹 დღგ-ის ჩათვლის უფლებით და ჩათლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ოპერაციები,
🔹 დღგ-ის ჩათვლა,
ასევე განხილული იქნება სხვა პრობლემური საკითხები რომელიც უკავშირდება სამედიცინო სფეროს საგადასახადო რისკებს.
შეხვედრა 1: საშემოსავლო ,მოგების დეკლარაციების
აწყობა/ გაანგარიშება Excel
შეხვედრა 2: ქონების და დღგს დეკლარაციის აწყობა/ გაანგარიშება Excel-ში
შეხვედრა 3: ანგარიშების ინდექსაცია, მომზადება რეპორტებისთვის,
მოგება/ზარალის აწყობა Excel- ში
შეხვედრა 4: ბალანსი, კაპიტალის მოძრაობის ანგარიშგება,
ქეშ ფლოუს აწყობა Excel- ში

სილაბუსი:

პირველი ლექცია
“საგადასახადო კოდექსის რეგულირების სფეროების ზოგადი მიმოხილვა
საქართველოს საგადასახადო კანონდებლობის მიმოხილვა
საქართველოში მოქმედი გადასახადების ზოგადი მიმოხილვა
სამედიცინო საქმიანობის განხილვა (რა შეიძლება ჩაითვალოს სსკ-ის მიზნებისათვის სამედიცინო საქმიანობად)”

მეორე ლექცია
“დღგ-ით დასაბეგრი პირი
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია
დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები (დასაბეგრი პირის მიერ საკუთარი წარმოების შენობის/ნაგებობის და დასაბეგრი პირის მიერ განხორციელებული საკუთარი ძირითადი საშუალების (შენობის/ნაგებობის) რემონტთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა).
საკითხები განხილული იქნება 2021 წლის 01 იანვრამდე და მას შემდეგ მოქედი სსკ-ის მოთხოვნების შესაბამისად.
აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა.
მსმენელების კითხვების განხილვა.”

მესამე ლექცია
“დასაბეგრი პირის მიერ ყველა აქტივის ან მისი ნაწილის (დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ქვედანაყოფის) სხვა დასაბეგრი პირისთვის მიწოდება.
საწარმოს კაპიტალში აქტივის შეტანა.
აქტივის გადაცემა საწარმოს რეორგანიზაციის მხარეებს შორის.
საკითხები განხილული იქნება 2021 წლის 01 იანვრამდე და მას შემდეგ მოქმედი სსკ-ის მოთხოვნების შესაბამისად.
აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა.
მსმენელების კითხვების განხილვა.”

მეოთხე ლექცია
“დღგ-ის ჩათვლის უფლებით და ჩათლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ოპერაციები.
აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა.
მსმენელების კითხვების განხილვა.
წინა ტრენინგებზე განვლილი მასალის შეჯერება (შუალედური ტესტი).”

მეხუთე ლექცია
“დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა.
საკითხები განხილული იქნება 2021 წლის 01 იანვრამდე და მას შემდეგ მოქმედი სსკ-ის მოთხოვნების შესაბამისად.
აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა.
მსმენელების კითხვების განხილვა.”

მეექვსე ლექცია
“უკუდაბეგვრა.
ძირითად საშუალებებზე (უძრავი, მოძრავი) დღგ-ის ჩათვლა.
საკითხები განხილული იქნება 2021 წლის 01 იანვრამდე და მას შემდეგ მოქმედი სსკ-ის მოთხოვნების შესაბამისად.
აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა.
მსმენელების კითხვების განხილვა.”

მეშვიდე ლექცია
“სამედიცინო საქმიანობიდან მიღებული მოგების საგადასახადო დაბეგვრა.
ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზის განსაზღვრა სამედიცინო საქმიანობის განმახორციელებლი პირებისათვის (სსკ-ით დაწესებული შეღავათების სწორად გამოყენება).
კლინიკური კვლევებიდან მიღებული შემოსავლის საგადასახადო დაბეგვრა.
საგანმანათლებდლო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლის (რეზიდენტურა, ტრენინგები) საგადასახადო დაბეგვრა.
აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებული პრაქტიკული მაგალითების განხილვა.
მსმენელების კითხვების განხილვა.”

მერვე ლექცია
“ტრენინგებზე გავლილი მასალის შეჯერება
საბოლოო გამოცდა (ტესტი)”

 სამშაბათი, ხუთშაბათი 20:00 საათი
ჩატარდება 8 შეხვედრა.
დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
+995591 277 277

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე: https://cutt.ly/UWhcrFk

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed