ბუღალტერთა კავშირის საწევრო

ბუღალტერთა კავშირის საწევრო მომსახურება აერთიანებს აუდიტორებს, ბუღალტრებს, მენეჯერებს და სხვა ფინანსურ სფეროში მომუშავე პირებს.

ეს არის შესაძლებლობა რთული სამუშაო პროცესი გახდეს უფრო ნაყოფიერი, საინტერესო და პოზიტიური.

ბუღალტერთა კავშირის წევრები ისარგებლებენ სხვადასხვა ბენეფიტებით რომლებიც სტატუს კლუბის წევრებს ენიჭებათ.

ბუღალტერთა კავშირის  წევრები მიიღებენ პროფესიულ მხარდაჭერას , საგადასახადო და ფინანსური კონსულტაციების სახით, მხარდაჭერას დამსაქმებელთან   სამუშაოს მოძიებაში ხელშეწყობას. მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიო და ადგილობრივ კულტურულ  და სპორტულ ღონისძიებებში.

    Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed