ტრენინგ ცენტრის შესახებ

ბუღალტერთა კავშირის ტრენინგ ცენტრის  მისიაა თანამედროვე საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, სამიზნე ჯგუფებისთვის უწყვეტი სწავლების ეფექტიანი სისტემის შექმნა და შეთავაზება.

ტრენინგ ცენტრის ღირებულებები და სამუშაო პრინციპებია:

•  მაღალკვალიფიციური ტრენერთა გუნდი;

• საერთშორისო და ადგილობრივი დარგის ექსპერტების მიერ გამოცდილების გაზიარება;

• ინდივიდუალური მიდგომა ყოველი მსმენელისადმი;

• სწავლის პროცესში განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება პრაქტიკული უნარების ჩამოყალიბებაზე;

• კომფორტული  სასწავლო გარემოს უზრუნველყოფა.

68326796_117681866231325_5090543265267056640_o
67441167_2573249109380959_7954837472997801984_n
67521866_2573256856046851_2991496549034360832_n
78329285_2824654607573740_6520596310582624256_o
93829773_223200072346170_3577682868232519680_o
67590757_2573240832715120_1068041521929912320_n
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed