შეხვედრა ავტორიზებული კოლეჯების წარმომომადგენლებთან

Home   /   შეხვედრა ავტორიზებული კოლეჯების წარმომომადგენლებთან

2019 წ. 21 მარტს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლების შეხვედრა ავტორიზებული კოლეჯების ბუღალტრული აღრიცხვის ლექტორებთან, ადმინისტრაციების წარმომომადგენლებთან და ცენტრის პროფესიული განათლების მიმართულების ხელმძღვანელობასთან.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed