ბუღალტერთა კავშირის ხარისხი .

Home   /   ბუღალტერთა კავშირის ხარისხი .

ტრენინგი არის კავშირების შექმნა, რომლის დროსაც ჩვენ ახალ ცოდნას ვუკავშირებთ იმას, რაც ადრე გვქონდა გააზრებული და გაგებული. ჯგუფური მუშაობა, სტიმულაცია, გონებრივი შტურმი, კითხვა-პასუხი, მოკლე პრეზენტაციები ,წინასწარ შემუშავებული ტრენინგის გეგმა, მოწვეული ტრენერების პროფესიონალიზმი, ორმხრივი მოტივაცია ტრენერსა და
მონაწილეს შორის , ყველა ეს ფაქტორი ქმნის იმ განსხვავებულ გარემოს და სწავლის მაღალ შედეგებს რომელსაც ბუღალტერთა კავშირის ხარისხი ჰქვია.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed