ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში საინფორმაციო სახის შეხვედრა გაიმართა.

Home   /   ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში საინფორმაციო სახის შეხვედრა გაიმართა.

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, განაგრძობს საჯარო ფორმატში დიალოგს, რომლის მიზანია, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამოწერის წესის შესახებ, საქართველოს მთავრობისა და კერძო სექტორის თანამშრომლობის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების გაცნობა.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed