შეხვედრა მთავარ ბუღალტრებთან

Home   /   შეხვედრა მთავარ ბუღალტრებთან

ელექტრონული სერვისების მიმოხილვა

27 იანვარს გაიმართა შეხვედრა მთავარ ბუღალტრებთან სადაც ბუღალტერთა კავშირის წევრ მთავარ ბუღალტრებს შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების შესახებ ინფორმაცია გააცნო შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო კონსულტანტმა თათია ბერიანიძემ.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed