ბუღალტერთა კავშირი საერთაშორისო ოჯახის წევრი გახდა !

Home   /   ბუღალტერთა კავშირი საერთაშორისო ოჯახის წევრი გახდა !

სასიამოვნო, პერსპექტივებით და მოლოდინით სავსე სიახლე გვინდა გაგიზიაროთ!

ბუღალტერთა კავშირი საერთაშორისო ოჯახის წევრი გახდა, ჩვენ შევძელით საერთაშორისო ფანჯრის გახსნა და ამით გაჩნდა უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენი წევრი ბუღალტერებისთვის! გვინდა გაგიზიაროთ, რომ ხელი მოეწერა ურთიერᲗთანამშრიმლობის მემორანდუმს Institute of Certified Financial Managers UK Ukraine ICB Global, Azbrbaycanın Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası Azərbaycanın Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası APFM APFM Asocia Contia Contabililor, Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova @ (ACAP), Accountants union / ბუღალტერთა კავშირი, ICFM UK Ukraine და ICB Global შორის. საქართველოს ბუღალტერთა კავშირი და აზერბაიჯანის პროფესიონალი ფინანსური მენეჯერების ასოციაცია (APFM), მოლდოვის რესპუბლიკის პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაცია (ACAP). ამ მემორანდუმის მიზანია, მხარეებს შორის მუდმივი თანამშრომლობის, ურთიერთობების განმტკიცება და ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის პროფესიის განვითარება. მემორანდუმის ფარგლებში განახორციელდება ერთობლივი პრიექტები და უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამები. ხელს შევუწყობთ ბუღალტერთა განათლების პროცესს და წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებს გავუწევთ კონსულტაციებს პროფესიისთვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა საკითხებზე. მემორანდუმი ასევე მოიცავს, ეროვნული და საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველყოფას (სემინარები, კონფერენციები, პროფესიული Შეხვედრები) ღონისძიებებᲨი მონაწილეობას და მუდმივ მხარდაჭერას პროფესიული ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების (წიგნების, ჟურნალების) და სხვა მასალების გაცვლას, რაც მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს, გამოცდილების გაზიარებას და საერთაშორისო ასპარეზზე გამოიწვევს ინოვაციებს. ჩვენს უცხოელ კოლეგებს ვუსურვებთ წარმატებებს საერთაშორისო არენაზე. მადლობა, პარტნიორების! Gifa – საქართველოს ფინანსისტთა და ბუღალტერთა ინსტიტუტი

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed