2021 წელს შემოსავლების სამსახური აქტიურად თანამშრომლობდა აღრიცხვის დარგში მომუშავე სპეციალისტებთან. თანამშრომლობის ფარგლებში „ბუღალტერთა კავშირის“ წევრებთან ათზე მეტი სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.

Home   /   2021 წელს შემოსავლების სამსახური აქტიურად თანამშრომლობდა აღრიცხვის დარგში მომუშავე სპეციალისტებთან. თანამშრომლობის ფარგლებში „ბუღალტერთა კავშირის“ წევრებთან ათზე მეტი სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.

2021 წელს შემოსავლების სამსახური აქტიურად თანამშრომლობდა აღრიცხვის დარგში მომუშავე სპეციალისტებთან. თანამშრომლობის ფარგლებში „ბუღალტერთა კავშირის“ წევრებთან ათზე მეტი სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სახელმწიფო სტრუქტურებთან კომუნიკაცია, რადგან უწყვეტი დიალოგი შესაძლებლობას გვაძლევს ინფორმაცია პირველი წყაროდან მივიღოთ.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed