მსს ფასს სტანდარტების ტრენერთა ტრენინგი

Home   /   მსს ფასს სტანდარტების ტრენერთა ტრენინგი

2018 წლის 6-7, 13-15 დეკემბერს,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის – „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) – მხარდაჭერით, ჩატარდა ქართულენოვან ტრენერთა გადამზადება.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinCheck Our Feed